Jak rozliczać koszty szkolenia pracowników?

Posted on 21 lutego 201424 marca 2015Categories księgowość, kształcenie dorosłychTags , , ,

Aby pracownik przynosił zyski firmie, w której pracuje, powinien na bieżąco podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Niewątpliwie bardzo istotne jest doświadczenie, które nabywa z biegiem lat, jednak w wielu zawodach niezbędne są również specjalistyczne kursy i szkolenia. W jaki sposób rozliczać wydatki związane z dokształcaniem naszych pracowników?

 

Koszt szkolenia kosztem podatkowym

Aby móc uznać dany wydatek jako koszt uzyskania przychodów, musi on zostać poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania bądź też zabezpieczenia jego źródła. Równocześnie, nie może znajdować się na liście wydatków nie stanowiących kosztów, wskazanych w art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawców do wspierania swoich pracowników w kwestii podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jednak pojęcie to, zgodnie z art. 1031 § 1 K.p., ma szeroki zakres – oznacza zdobywanie albo uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika. Proces ten ma się odbywać z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

W art. 103(3) Kodeksu Pracy wskazano również, iż pracodawca ma prawo przyznać pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje, dodatkowe świadczenia – a zwłaszcza pokryć opłaty za kształcenie, podręczniki, przejazd i zakwaterowanie. Jednak przy zaliczaniu wydatków na podnoszenie kwalifikacji pracowników do kosztów podatkowych należy wykazać, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy przedmiotem szkolenia a obowiązkami służbowymi pracownika wynikającymi z umowy o pracę, a także z rodzaju i charakteru prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Jeżeli można wykazać taki związek, to nie ma powodu, aby nie uznać, że wydatki na ten cel są dla firmy kosztami podatkowymi.

Szkolenie jako przychód pracownika

Skoro wydatki na szkolenia pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów przedsiębiorcy, w jakimś miejscu powinien również pojawić się przychód. Jeśli pracodawca opłaci podwładnemu kurs lub szkolenie podnoszące jego kwalifikacje zawodowe – po stronie pracownika powstanie przychód.

W zdecydowanej większości przypadków ten przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 90 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z obowiązku podatkowego jest bowiem wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Bezpłatne kursy komputerowe dla osób bezrobotnych we Wrocławiu

Posted on 19 stycznia 201124 marca 2015Categories kształcenie dorosłych, Wrocław SzkoleniaTags , ,

Kursy komputerowe dla osób bezrobotnych we Wrocławiu

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą się starać o bezpłatne kursy komputerowe finansowane ze środków Urzędów Pracy, takie jak:

  • – kurs podstawowy obsługi komputera
  • – kurs oprogramowania biurowego Word i Excel
  • – kurs średnio zaawansowany Excel, Access i Power Point.
  • – kurs projektanta stron www

W tym celu należy się udać do Urzędu Pracy i w dziale szkoleń lub aktywizacji bezrobotnych  zgłosić chęć uczestnictwa w kursie. Należy wybrać rodzaj i poziom kursu oraz zapoznać się z jego zakresem tematycznym i proponowanymi terminami.

Po akceptacji z Urzędu Pracy uczestnik otrzymuje bezpłatne skierowanie na kurs w odpowiedniej grupie szkoleniowej. Grupy szkoleniowe składają się z osób w różnym wieku, mających podobny poziom umiejętności obsługi komputera, zarówno pracujących jak i bezrobotnych. Kursy komputerowe prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych i składają się głównie z ćwiczeń praktycznych przy komputerze. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. Każdy uczestnik kursu ma do dyspozycji oddzielne stanowisko komputerowe. Wykładowcy mają przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w kształceniu dorosłych. Kursy prowadzone są w spokojnej i miłej atmosferze. Jednocześnie już od wielu lat osiągane są bardzo dobre wyniki kształcenia. W ostatnich latach osoby bezrobotne skorzystały z bezpłatnych szkoleń finansowanych między innymi przez Powiatowe Urzędy Pracy w Środzie Śl. , Trzebnicy , Wołowie, Strzelinie, Świdnicy, Oleśnicy, Oławie,  Brzegu Dolnym i we Wrocławiu.