Jak rozliczać koszty szkolenia pracowników?

Aby pracownik przynosił zyski firmie, w której pracuje, powinien na bieżąco podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Niewątpliwie bardzo istotne jest doświadczenie, które nabywa z biegiem lat, jednak w wielu zawodach niezbędne są również specjalistyczne kursy i szkolenia. W jaki sposób rozliczać wydatki związane z dokształcaniem naszych pracowników?

 

Koszt szkolenia kosztem […]

Żegnajcie rachunki, witajcie faktury

Na przestrzeni lat przyzwyczailiśmy się do tego, że czynni VAT-owcy wystawiają faktury VAT, natomiast tzw. nievatowcy (podatnicy zwolnieni z VAT) – rachunki. Jednak od 1 stycznia 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy są upoważnieni do wystawiania faktur, bez względu na to, czy są zwolnieni z VAT, czy też nie.

Jak sytuacja wyglądała w 2013 […]

Wystawianie faktur zbiorczych

Obecnie istniej możliwość dokumentowania sprzedaży na 2 różne sposoby:

Pierwszy sposób to tradycyjne wystawianie faktury dla każdej pojedynczej transakcji sprzedaży usług lub towarów. W aktualnym stanie przepisów o VAT w 2013r w dalszym ciągu istnieje obowiązek wystawiania takich faktur w terminie do 7 dni od wykonania usługi lub dostawy towarów.

Drugi sposób to wystawianie miesięcznych faktur zbiorczych. […]

Zasady rachunkowości w NGO

Zasady rachunkowości organizacji pozarządowych

Działanie organizacji pozarządowych zostało zagwarantowane  przepisami Konstytucji RP z 1997 r. W  Art. 12  Konstytucji zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych , organizacji społeczno-zawodowych, organizacji społeczno – zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Organizacje pozarządowe zostały zdefiniowane w art. 3 ust 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia […]

Samodzielny księgowy

Samodzielny Księgowy

Samodzielny Księgowy odpowiedzialny jest za kompleksową kontrolę jednego lub większej liczby obszarów księgowości, wśród których znajdują się m.in. księgowanie zakupów i sprzedaży, transakcje wewnątrzwspólnotowe , import i eksport, środki trwałe, należności i zobowiązania, podatki, zestawienia. Zakres i rodzaj odpowiedzialności samodzielnego księgowego zależy od wielkości i specyfiki branży, w której działa firma.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się […]