Wystawianie faktur zbiorczych

Obecnie istniej możliwość dokumentowania sprzedaży na 2 różne sposoby:

Pierwszy sposób to tradycyjne wystawianie faktury dla każdej pojedynczej transakcji sprzedaży usług lub towarów. W aktualnym stanie przepisów o VAT w 2013r w dalszym ciągu istnieje obowiązek wystawiania takich faktur w terminie do 7 dni od wykonania usługi lub dostawy towarów.

Drugi sposób to wystawianie miesięcznych faktur zbiorczych. Zgodnie z nowymi przepisami o VAT możemy wystawić jedną fakturę zbiorczą obejmującą wszystkie zrealizowane dostawy lub wykonane usługi na rzecz tego samego podmiotu w danym miesiącu. Faktura zbiorcza powinna być wystawiona do końca danego miesiąca.

W 2013 roku na fakturze zamiast daty sprzedaży należy podawać datę wykonania usługi lub datę dostawy. W fakturze pojedynczej daty te się pokrywają, natomiast na fakturze zbiorczej podajemy datę wykonania ostatniej usługi lub datę ostatniej dostawy towaru w danym miesiącu. Obecnie organizowane szkolenia z księgowości są prowadzone z uwzględnieniem nowych przepisów o VAT.

Napisz do nas