Motywowanie grupy młodzieży

Problemy z pracą w grupie młodzieży

Umiejętność pracy w grupie wśród młodych ludzi często bywa ograniczona – dążąc do uzyskania akceptacji środowiska boją się oni wyrażać swoje opinie i zgłaszać propozycje, nie potrafią zaufać osobom, z którymi mają współpracować, ponieważ boją się braku zrozumienia i wyśmiania przez członków grupy. Bywa również, że brakuje im odpowiedniej motywacji – wychodzą z założenia, że nie muszą nic robić, ponieważ zadanie i tak zostanie wykonane przez pozostałych uczestników, a osoba nadzorująca może nawet nie zorientować się, że nie wszyscy pracowali na równi.

Skąd biorą się problemy z pracą w grupie?

Przyczyny problemów z pracą w grupie mogą być rozmaite i wiązać się zarówno z cechami charakteru, takimi jak nieśmiałość czy małomówność, jak również wynikać z dotychczasowych przeżyć i problemów, które pozbawiają młodych ludzi pewności siebie. Gdy grupa jest silnie zróżnicowana, mogą również występować konflikty interpersonalne, problemy ze znalezieniem wspólnego języka czy z przydzieleniem ról w grupie.

Rola moderatora grupy

Dla grupy, w której pojawiają się konflikty lub która nie funkcjonuje prawidłowo, niezwykle istotna jest rola coacha, moderatora – osoby przyglądającej się grupie z boku, nie należącej do niej. Przyjmującej rolę obserwatora, czasem nadzorcy lub przydzielającego zadania. Odpowiednie sterowanie dynamiką i rozwojem grupy pozwala konstruktywnie rozwiązywać konflikty oraz wzmacniać zarówno całość grupy, jak i jej poszczególnych członków grupy.

Napisz do nas