Płatnik 9 już dostępny

Na stronie ZUS-u jest już dostępna nowa wersja bezpłatnego programu Płatnik.  

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie ZUS-u – nowe funkcje programu Płatnik 9.01.001 uruchamiane będą etapami. W I etapie udostępnione zostały nowe wzory formularzy ubezpieczeniowych, kody tytułów ubezpieczenia oraz kody świadczenia/przerwy.

W nowej wersji Płatnika dokument ZUS RMUA został zastąpiony Informacją miesięczną oraz Informacją roczną.

info

 

Mechanizm pobierania z ZUS-u danych zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych zostanie wprowadzony w II etapie. Dlatego właśnie w przypadku uruchomienia aktualizacji danych poprzez wybranie opcji „Aktualizuj komponenty i dane płatnika…” z menu Administracja, zaktualizowane zostaną tylko komponenty i słowniki programu. Użytkownik otrzyma następujące komunikaty:

Sprawdzenie aktualności komponentów i danych programu:

  1. Komponenty i słowniki programu: aktualne
  2. Dane w rejestrze płatnika – nie dotyczy
  3. Statusy przetwarzania dokumentów – nie dotyczy

aktualizacja

 

 

 

 

 

Napisz do nas