Jak od 1.04.2014 odliczać VAT od wydatków na samochód służbowy?

Posiadasz samochód firmowy? Sprawdź, jakie zmiany związane z rozliczaniem VAT z tego tytułu wejdą w życie 1 kwietnia 2014 roku

Użytkowanie samochodu

Zgodnie z nowymi przepisami, co do zasady, podatnik będzie miał prawo odliczyć 50% VAT od zakupów związanych z pojazdem o masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony, bez jakichkolwiek ograniczeń kwotowych. Prawo to będzie obowiązywać wówczas, gdy samochód wykorzystywany będzie w ramach tzw. działalności „mieszanej”, czyli zarówno do celów firmowych, jak również prywatnych. Możliwość ta, jak dotychczas nie obejmuje jednak wydatków na paliwo – od nich VAT przedsiębiorcy wykorzystujący samochód w sposób mieszany będą mogli odliczać dopiero od 1.07.2015 r.

Nowe przepisy przewidują również możliwość pełnego odliczenia VAT od wydatków na samochód oraz jego użytkowanie, łącznie z zakupem paliwa, wówczas, gdy samochód wykorzystywany będzie tylko w celach firmowych. Podatnik, aby odliczyć całość naliczonego przy zakupie VAT, będzie musiał dostarczyć do urzędu skarbowego informację o kupionych pojazdach oraz prowadzić odpowiednią ewidencję ich przebiegu, która będzie podlegała weryfikacji organów skarbowych. W przypadku niezłożenia informacji lub jej niezgodności ze stanem faktycznym, przedsiębiorcy będzie przysługiwało jedynie prawo do ograniczonego, 50% odliczenia.

Co istotne – wystarczy nawet jednorazowe użycie pojazdu w celach prywatnych (np. dojazd samochodem służbowym z domu do pracy), aby uznać, że pojazd wykorzystywany jest w sposób mieszany i podatnikowi nie przysługuje prawo do pełnego odliczania VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem.

Jak udowodnić, że samochód wykorzystywany jest do celów służbowych?

Dowód wykorzystywania samochodu tylko do celów związanych z prowadzoną działalnością będzie stanowić wspomniana już ewidencja przebiegu pojazdów, prowadzona przez przedsiębiorcę. Powinna ona zawierać następujące informacje:

  • numer rejestracyjny pojazdu,

  • dzień rozpoczęcia oraz zakończenia prowadzenia ewidencji,

  • przebieg na dzień rozpoczęcia ewidencji, na koniec okresu rozliczeniowego i na dzień zakończenia ewidencji,

  • wpis kierowcy dotyczący każdego wykorzystania pojazdu, obejmujący kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy, liczbę przejechanych kilometrów, imię, nazwisko i podpis osoby kierującej pojazdem.

Sprzedaż pojazdu firmowego

Jeżeli planujesz w najbliższym czasie sprzedaż pojazdu należącego do Twojej firmy – zastanów się, czy nie lepiej zrobić to już teraz, przed końcem marca. Tylko do tego czasu bowiem obowiązywać będą przepisy, zgodnie z którymi przy sprzedaży auta osobowego podatnik nie musi naliczać VAT, o ile przy jego zakupie przysługiwało mu prawo do częściowego odliczenia VAT (50 lub 60%, ale nie więcej niż, odpowiednio, 5 lub 6 tys. zł ).

Od 1 kwietnia natomiast sprzedaż samochodu osobowego przez podatnika VAT, co do zasady, będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką VAT – 23%. 

Napisz do nas