Szkolenie okresowe BHP dla pracowników szkół

We Wrocławiu cyklicznie odbywają się szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych, w tym nauczycieli, pedagogów szkolnych i wychowawców młodzieży. Uczestnikami są m. in.  pracownicy placówek oświatowych w szczególności szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Program tych szkoleń BHP jest dostosowany do specyfiki szkół.

Prominet Wrocław tradycyjnie stara się zaoferować korzystne ceny szkoleń dla naszych klientów. Wprowadzone od początku roku 2011  podwyżka  stawki podatku VAT na szkolenia ze stawki zwolnionej na 23%  nie dotyczy obowiązkowych szkoleń BHP.  Cena szkolenia jednego pracownika wynosi 45 zł.

Przypominamy dyrektorom szkół i przedszkoli oraz pracownikom działów kadr, iż szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

W razie pytań prosimy o kontakt.