Szkolenie Optima Płace i Kadry

Szkolenie skierowane jest do osób chcących poznać zasady prowadzenia kadr i płac na programie Optima lub pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Czas trwania :

12 godzin lekcyjnych ( 3 dni zajęć zajęcia w godz. 17.00- 20.00)

Program szkolenia:
1.Zakładanie firmy w systemie Optima i jej konfiguracja. Ustalenie i sprawdzenie składek ZUS, kosztów uzyskania i innych wskaźników.

2.Wypełnianie kartoteki kadrowej. Kody tytułu ubezpieczenia właścicieli,pracowników i zleceniobiorców.

3.Uzupełnienie informacji o historii zatrudnienia i wykształcenia. Przypisanie limitów urlopowych. Wpisanie członków rodziny pracownika. Zgłoszenie do ubezpieczeń.

4.Zatrudnianie pracownika na umowę o pracę. Zmiany w umowach o pracę. Zawieranie umów cywilnoprawnych.

5.Listy płac i naliczanie wynagrodzeń. Definiowanie i przydzielanie dodatków do wynagrodzeń oraz potrąceń. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.

6.Ewidencja czasu pracy. Definiowanie kalendarzy i planów pracy. Odnotowanie i rozliczanie nadgodzin i nieobecności. Wynagrodzenie chorobowe i urlopowe.

7.Zatrudnianie osoby niepełnosprawnej. Definiowanie kalendarza 35-godzinnego oraz dodatkowego limitu urlopowego.

8.Udzielanie zaliczki na poczet wynagrodzenia. Rozliczanie zaliczek i nieobecności z poprzednich miesięcy. Korygujące listy płac. Zamknięcie list płac.

9.Przygotowanie zestawienia zaliczek na podatek dochodowy i PIT-4R. Przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.  Przesyłanie deklaracji  do programu Płatnik ZUS.