Szkolenie Pełna Księgowość i Środki Trwałe na programie OPTIMA

Szkolenie obejmuje naukę prowadzenia pełnej księgowości kontowej na systemie ERP OPTIMA, a także podstawowe funkcje systemu w zakresie rozliczeń kasowych,  magazynu, środków trwałych i wynagrodzeń. 

Szkolenie adresowane jest do osób, które zamierzają praktycznie poznać prowadzenie pełnej księgowości z wykorzystaniem programu Optima.

Program szkolenia

I Zapoznanie z systemem ERP OPTIMA

1. Konfiguracja Optimy do potrzeb działu księgowości

2. Wprowadzenie danych rejestrowych firmy

3. Plan kont

4.Bilans otwarcia

II Sprzedaż i zakup

1. Gospodarka magazynowa

2. Kategorie przychodów

3. Kody towarowe

4. Faktura sprzedaży i WZ

5. Faktura zakupu i PZ

6. Schemat dekretacji sprzedaży i zakupu towarów

III Kasa/bank, rozliczenia podmiotu i księgowania okresowe

1. Dzienniki kasowe/bankowe

2. Raporty kasowe/bankowe

3. Preliminarz płatności

4. Schemat dekretacji raportu kasowego / wyciągu bankowego

5. Księgowania okresowe

IV Koszty, lista płac, rejestry VAT

1. Kategorie kosztów

2. Schemat dekretacji zakupu usług i materiałów

3. Księgowanie listy płac

4. Rejestry zakupów i sprzedaży

V Środki trwałe, deklaracja VAT

1. Definiowanie grup środków trwałych

2. OT i plan amortyzacji

3. Schemat dekretacji amortyzacji

4. Deklaracja VAT

Czas trwania : 14 godz. lekcyjnych