Restrukturyzacja zatrudnienia

Szkolenie : Restrukturyzacja zatrudnienia

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pokazanie istoty restrukturyzacji zatrudnienia jako zespołu działań dostosowujących stan i strukturę zasobów ludzkich do warunków umożliwiających  sprawną realizację celów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza osiągania korzystnych pozycji rynkowych.

UCZESTNICY:

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za sprawy personalne w firmie.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

Szkolenie jednodniowe

ZAKRES MERYTORYCZNY:

1. Definicja restrukturyzacji zatrudnienia

2. Rodzaje i formy restrukturyzacji zatrudnienia

3. Podstawy prawne

4. Etapy restrukturyzacji i rola HR w procesie restrukturyzacji

– Diagnoza stanu zatrudnienia – metody (wskaźniki zatrudnienia, badanie kompetencji)

– Działania prognostyczne – planowanie zatrudnienia

– Wybór formy i działań restrukturyzacyjnych

5. Case study

– właściwe działania restrukturyzacyjne

– przebieg i rola HR w procesie restrukturyzacji

– rola związków zawodowych w procesie restrukturyzacji

– komunikacja działań restrukturyzacyjnych

– budżet kosztów restrukturyzacji i jego wpływ na wynik firmy

PROWADZĄCY:

Marta Krukowska

radca prawny, specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy (restrukturyzacja zatrudnienia, przejęcia zakładów pracy, układy zbiorowe pracy i inne akty wewnątrzzakładowe)

i dyrektor personalny, obecnie w międzynarodowym koncernie logistycznym – odpowiedzialny m.in. za procesy konsolidacji spółek w obszarze pracowniczym, procesy restrukturyzacji, systemy wynagrodzeń i premiowania.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Helsińskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Helsinkach,

Od 2003 roku stały wykładowca w ramach Instytutu Profesora Rosnera,

Autorka publikacji „Rokowania zbiorowe pracy jako mechanizm kształtowania warunków zatrudnienia.” – Wrocławskie Wydawnictwo Uniwersyteckie 2009