Kurs komputerowy I st.

Kurs komputerowy I st.

(podstawowy)

CEL KURSU:
– błyskawiczne i profesjonalne zdobycie wiedzy z zakresu obsługi komputera
– zapoznanie się z zasadami działania aplikacji biurowych
– poznanie wybranych zastosowań i narzędzi informatycznych
– zgłębienie wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi pakietu oprogramowania biurowego MS Office
CZAS TRWANIA:
32 godziny
Kurs realizowany jest w systemie codziennym od poniedziałku do piątku
Edycja poranna – codziennie w godz. od 9.00 do 13.00
Edycja wieczorowa – codziennie w godz. od 16.00 do 20.00
CO UMOŻLIWIA KURS:
– nabycie umiejętności z zakresu obsługi komputera i programów biurowych, potwierdzonych zaświadczeniem o
ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

1. Podstawy obsługi komputera ( system operacyjny WindowsXP )

-) Elementy budowy komputera
-) Zasady pracy w systemie Windows
-) Praca na plikach, folderach
-) Co to są skróty i jakie mają zastosowanie
-) Programy, które używamy na co dzień: Notatnik a WordPad, Paint, Kalkulator itp
-) Co to jest panel sterowania i do czego służy ( m.in. zmiana rozdzielczości ekranu, zmiana wyglądu pulpitu itp)

 

2. Organizacja i zarządzanie danymi na komputerze

-) Pliki i foldery
-) Tworzenie i kasowanie plików, folderów i skrótów
-) Kopiowanie, przenoszenie, wklejanie plików, folderów i skrótów

 

3. Obsługa edytora tekstów Word – podstawy

-) Redagowanie dokumentu
-) Formatowanie tekstu
-) Praca z tabelami i na tabelach
-) Grafika w edytorze tekstu Word
-) Ustawianie dokumentu do wydruku
-) Drukowanie dokumentu

 

4. Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel – podstawy

-) Co to jest arkusz kalkulacyjny i do czego służy
-) Praca na arkuszu: omówienie budowy arkusza, wprowadzanie danych, kasowanie
-) Formuły i funkcje – podstawy
-) Sortowanie danych
-) Tworzenie wykresów
-) Ustawienia arkusza do wydruku, drukowanie arkusza

 

5. Podstawy Internetupodstawy internetu

-) Zasady użytkowania przeglądarki internetowej ( na przykładzie Mozilla Firefox, IE)
-) Do czego służy Internet
-) Wyszukiwanie danych w Internecie
-) Co to jest wirus? Jak się chronić przed nim

 

6. Poczta elektroniczna

-) Jak i gdzie założyć skrzynkę pocztową
-) Tworzenie, wysyłanie, odbieranie maili
-) Zarządzanie naszymi mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili, wyszukiwanie
-) Co to jest spam i jak go unikać, czarna lista maili
-) Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy