Ochrona danych osobowych

Szkolenie : Ochrona Danych Osobowych

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie z tematyką danych osobowych,  aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz praktyką ich stosowania na podstawie analizy przypadków.

CZAS TRWANIA:

szkolenie jednodniowe w godz. 9.00 – 15.00

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy ochrony danych osobowych

– przepisy prawne
– podstawowe definicje
– zbiór danych osobowych
– przetwarzanie danych osobowych

2. Administrator danych

– obowiązki administratora danych
– podstawy przetwarzania danych osobowych
– obowiązek informacyjny
– zachowanie celu, merytoryczna poprawność i adekwatność
– powierzenie przetwarzania danych osobowych
– udostępnianie danych osobowych
– przekazywanie danych osobowych za granicę
– rejestracja zbiorów danych osobowych
– respektowanie praw osób, których dane dotyczą
– zabezpieczenia danych osobowych

3. Przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą – zmiany w ustawie

4. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy

– odpowiedzialność cywilna
– odpowiedzialność dyscyplinarna
– odpowiedzialność karna – nowe elementy odpowiedzialności karnej (udaremnienie lub utrudnienie kontroli)

5.Przykłady naruszeń ochrony danych osobowych

6.Orzeczenia GIODO w zakresie przetwarzania danych osobowych