Kierownik kolonii

KURS INSTRUKTAŻOWY

DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

WYMAGANIA:

Aby przystąpić do tego kursu należy być osobą pełnoletnią z wykształceniem co najmniej średnim oraz posiadać, co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

CZAS TRWANIA:

10 godzin

CO UMOŻLIWIA KURS:

Zdobycie uprawnień do wykonywania obowiązków kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

PROGRAM KURSU:

Planowanie pracy wychowawczej

2 godz.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

2 godz.

– podział na grupy- wybór samorządu- rada kolonii – obozu- rozkład dnia- rada wychowawców

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników:

3godz.

obowiązujące przepisy:- podczas przejazdu na miejsce wypoczynku

– w czasie trwania wypoczynku

– ppoż.

– w czasie kąpieli

– w czasie poruszania się po drogach

– w czasie wycieczek (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)

– normy żywienia

– abc ratownictwa przedmedycznego (pierwsza pomoc)

– zasady obsługi urządzeń elektrycznych

Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym

1 godz.

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy

2 godz.

Razem:

10 godz.