Procedury kontroli zarządczej

SZKOLENIE : PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ –

NOWE ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

  1. Procedury kontroli finansowej a procedury kontroli zarządczej, różnice i podobieństwa (możliwość wykorzystania obecnie obowiązujących procedur kontroli finansowej).
  2. Odpowiedzialność za wdrożenie i przestrzeganie procedur kontroli zarządczej.
  3. Wpływ zmian w ustawie o finansach publicznych na konstrukcję procedur kontroli zarządczej.
  4. Interpretacja procedur kontroli zarządczej określonych w Komunikacie Ministra Finansów  Konstrukcja budżetu zadaniowego.
  5. Szczegółowe omówienie procedur obowiązujących w jednostkach samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wymogów ustawowych i przepisów wykonawczych.
  6. Analiza ryzyka – studium przypadku
  7. Budżet zadaniowy – pomiar efektywności i skuteczności – zajęcia warsztatowe

CZAS TRWANIA:

w godz. 9.00 – 15.00

WYKŁADOWCA:

Elżbieta Giza: wykładowca/trener szkolenia z zakresu kontroli wewnętrznej w praktyce. Posiada  Zaświadczenie Audytora Wewnętrznego wydane przez Ministra Finansów . Doświadczenie audytorskie:  przeprowadzenie kilkudziesięciu audytów operacyjnych, działalności i finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych w okresie od 2003 do 2008, organizacja szkolenia dla audytorów Unii Metropolii Miast w 2008r, współpraca z jednostkami kontrolującymi funkcjonowanie sektora finansów publicznych, NIK i UKS.W okresie od 2001 do  2008 prowadzenie szkoleń  z zakresu procedur i metod pracy audytora w jednostce  sektora finansów publicznych, sporządzania  planu audytu,  procedur kontroli  finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,  podstaw prawnych  funkcjonowania kontroli i audytu, finansów i rachunkowości ogólnej i budżetowej.