Kurs komputerowy II st.

Kurs komputerowy II st.

Średniozaawansowany

CEL KURSU:

– błyskawiczna nauka praktycznego wykorzystania programów w pracy w biurze
– pogłębienie wiedzy o działaniu aplikacji biurowych MS Office
– poznanie wybranych zastosowań i narzędzi informatycznych

CZAS TRWANIA:

40 godzin
Kurs realizowany jest w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach rannych lub popołudniowych
Edycja poranna – codziennie w godz. od 9.00 do 13.00
Edycja wieczorowa – codziennie w godz. od 17.00 do 20.00

CO UMOŻLIWIA KURS:

– nabycie umiejętności z zakresu obsługi komputera i programów biurowych, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

PROGRAM KURSU obejmuje:

1. Edytor tekstu Word

– podział dokumentu na sekcje
– wstawianie tabulatorów i znaków wiodących
– tworzenie przypisów
– tworzenie własnej formy numeracji z uwzględnieniem konspektu
– dokumenty wielostronicowe, automatyczny spis treści, nagłówek/stopka dokumentu
– zmiana numeracji stron
– tworzenie stylu oraz formatowanie dokumentu przy ich pomocy
– tworzenie pól tekstowych i osadzanie ich wewnątrz dokumentu
– korespondencja seryjna, tworzenie etykiet adresowanych oraz listów seryjnych
– wstawianie grafiki do dokumentu
– sortowanie danych
– proste formuły
– tworzenie formularzy i ofert

2. Arkusz kalkulacyjny MS Excel

– najczęściej używane funkcje matematyczne
– wykorzystywanie adresowania względnego i bezwzględnego
– funkcje finansowe, wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe), funkcje logiczne
– formatowanie warunkowe
– formularze, śledzenie zależności
– sortowanie danych i filtry, wykorzystanie autofiltrów, sumy częściowe
– podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych)
– typy wykresów i określanie źródeł danych, formatowanie wykresów
– drukowanie i jego opcje, przygotowywanie arkusza do druku
– zarządzanie skoroszytami (tworzenie i organizacja, odnośniki między skoroszytami)
– tabele przestawne i wykresy przestawne
– sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego
– szukanie wyniku, zarządzanie danymi
– formaty plików i ich charakterystyka
– importowanie i eksportowanie danych

3. Bazy danych Access

otwieranie bazy danych, ćwiczenia w poruszaniu się po tabelach
– wyszukiwanie danych wg kryteriów
– zapis nowo wyszukanych  danych w bazie danych
– tworzenie bazy danych od podstaw- ćwiczenia  powstawania bazy danych
– formularze- wpis danych do tabeli poprzez formularze
– budowa formularzy w widoku projektu
– raporty wydruki danych
– kwerendy tworzenie relacji
– modyfikowanie projektu tabeli
– tabele nadrzędne i podrzędne, tabele słownikowe- łączenie tabel poprzez kreator odnośników
– obliczenia w tabelach, kwerendach, formularzach raportach
– suma, premia, wypłata brutto

4. Prezentacje PowerPoint

– tworzenie prezentacji wg kreatora w PowerPoint
– reklama firmy
– tworzenie prezentacji od podstaw – animacje niestandardowe
– tabele, wykresy i schematy na slajdach