Marketing i narzędzia Public Relations

Marketing oraz budowanie wizerunku firmy poprzez narzędzia Public Relations

 

 

Czas trwania:

3 dni (24 godz. zajęć) 

Najbliższa edycja kursu odbywa się w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia 2017r.

 

PROGRAM:

 1. Pojęcie marketingu
 2. Wizerunek i wiarygodność firmy i produktu

–  Czynniki tworzące wizerunek firmy na rynku

–   Znaczenie wizerunku dla realizacji celów sprzedaży

 1. Strategia marketingowa firmy

–  Budowanie strategii marketingu  z uwzględnieniem: produktu, ceny, kanałów dystrybucji, grupy odbiorców

 1. Komunikacja i wywieranie wpływu

–         Budowanie zaufania w relacjach marketingowych

–         Typy zachowań klientów

–         Komunikacja werbalna i niewerbalna, elementy mowy ciała

 1. Badania marketingowe

–   Ustalanie metod marketingu pod kątem klienta

–    Badania preferencji odbiorców

 1. Tradycyjne narzędzia marketingu

–    Komunikacja marketingowa

–    Promocja

–   Produkt, marka, cena

–   Dystrybucja

 1. Zasady budowania planu marketingowego

–  Określanie celu

–   Prognozy i plany

–   Metody pozyskiwania informacji wewnętrznej i z otoczenia rynkowego

 1. Prezentacja planu marketingowego

– Budżet i kontrola realizacji

–  Sposoby prezentacji

 1. Rola wizerunku

– co to jest wizerunek

– dlaczego wizerunek jest ważny

10.Public relations

– co to jest PR

– jak budować strategię PR

– rola PR

11.Wykorzystanie mediów

– media relations

– media planning

12.Lobbyng

– co to jest lobbyng

– jak lobbować

 1. CI – Identyfikacja wizualna

– elementy CI

– rola CI w wizerunku organizacji

 1. CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu

– co to jest CSR

– CSR jako narzędzie promocji firmy

15.Przygotowanie strategii

– cel opracowania strategii

– narzędzia

– cele strategiczne i pośrednie

 1. Media społecznościowe

– rodzaje mediów

– kanały komunikacji

– podział ze względu na przydatność do promocji firmy

 1. Grupy odbiorców – tworzenie komunikatów dla grup docelowych

– rodzaje grup

– demografia vs. psychografia

– do kogo mówić

– jak mówić

– co mówić

 Cena

1500 zł brutto

Cena obejmuje uczestnictwo, egzamin, wydanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych DzU nr 31, poz.216 .