Kurs wychowawcy

 
Zapraszamy na :

Kurs na Wychowawcę Wypoczynku on-line na żywo

CO UMOŻLIWIA KURS :

–  Zdobycie uprawnień do wykonywania obowiązków wychowawcy (opiekuna) na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

WYMAGANIA:

–         Ukończone 18 lat

–         Wykształcenie – minimum średnie

 CZAS TRWANIA:

–         36 godzin lekcyjnych

TERMIN:

–         3, 4, 5, 6, 10 i 11 sierpnia 2020

  • 6 spotkań w formie webinariów online w  godz. od 16.30 do 21.00

–         ostateczny termin zapisów 2 lipca 2020r.

CENA:

–         290 zł brutto (wystawiamy faktury VAT)

–         Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w webinariach zgodnie z harmonogramem kursu,
  • materiały dydaktyczne przekazywane przez wykładowców w formie elektronicznej,
  • egzamin przeprowadzony online,
  • wydanie zaświadczenia na druku M.E.N. w formie papierowej.

INFORMACJE O TYM KURSIE:

–         tel. 609 027 508 ,  tel. 71 372 47 31,   e-mail : biuro @ prominet .pl

ZAPISY:

  1. Zapisz się na stronie:  rejestracja na kurs wychowawcy
  2. Otrzymasz e-mailem kartę zgłoszenia i formularz opłaty za kurs (wystawiamy faktury VAT) 
  3. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz w e-mailu link z dostępem do kursu. Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego oprogramowania, by uczestniczyć w kursie on-line na żywo, wystarczy otworzyć link w przeglądarce. 

PROGRAM KURSU:

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:  

– koordynacyjna rola władz oświatowych

– formy wypoczynku

– organizatorzy wypoczynku

– podstawy prawne i obowiązujące przepisy

2 godz.

Organizacja zajęć w placówce wypoczynku:

 

– rada wychowawców

– grupa jako zespół wychowawczy

– organizacja życia, rozkład dnia

– regulamin uczestnika

2 godz.

Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej:  

 

– opracowanie planu wychowawczego grupy

– metody i formy realizacji planów wychowawczych

– dokumentacja wychowawcy

3 godz.

Obowiązki wychowawcy grupy

2 godz.

Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku:  

 

– cele i zadania wychowania fizycznego

– masowa nauka pływania

– gry i zabawy ruchowe

– zajęcia z gier zespołowych

– lekkoatletyka

– olimpiady sportowe itp.

6 godz.

Turystyka i krajoznawstwo:  

 

– cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej placówek wypoczynku

– organizacja wycieczek

– organizacja biwaków

– gry terenowe itp.

5 godz.

Zajęcia kulturalno-oświatowe:  

 

Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:

– organizacja zajęć kulturalno-oświatowych

– elementy kulturalne zajęć w programie dnia

– gry i zabawy świetlicowe

– konkursy, wystawy, dyskusje

– śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem

– organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk

– prowadzenie kroniki

5 godz.

Zajęcia praktyczno-techniczne:

Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych:

– formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych

– elementy kulturalne zajęć w programie dnia

– prace dekoracyjne i zdobnicze

– indywidualne zainteresowania uczestników

– rozwój zainteresowań uczestników 

2 godz.

Prace społecznie użyteczne:
Cele i zadania prac społecznie użytecznych:

– wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych

– elementy kulturalne zajęć w programie dnia

– prace w zakresie samoobsługi

– prace na rzecz placówki

– prace na rzecz środowiska 

2 godz.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

– przepisy dotyczące bezpieczeństwa

– przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku 

7 godz.