Księgowość

Kursy księgowości komputerowej

Zajęcia na kursach księgowości mają na celu przyswojenie praktyki prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw, fundacji i jednostek budżetowych zgodnie z aktualnymi przepisami i z wykorzystaniem nowoczesnych programów księgowych.

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, które przygotowują do pracy w dziale księgowości lub na stanowisku księgowego (samodzielnego).

W związku z posiadanymi uprawnieniami placówki kształcenia ustawicznego wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursów zgodnie z rozporządzeniami M.E.N.

Kursy księgowości prowadzące do uzyskania uprawnień samodzielnego księgowego / samodzielnej księgowej obejmują łącznie 112 godz. zajęć i są podzielone na 2 stopnie.

Zajęcia ćwiczeniowo – wykładowe są prowadzone przez praktyków mających doświadczenie jako główni księgowi, dyr. ds. finansowych, controllerzy i audytorzy.

Zajęcia komputerowe na kursach prowadzone są w formie warsztatów, na których każdy uczestnik zakłada swoją przykładową firmę w programie księgowym, a następnie prowadzi księgowość  tej firmy, dekretując dokumenty księgowe odpowiadające rzeczywistym operacjom gospodarczym w przedsiębiorstwach.  Do zajęć używane są najbardziej rozpowszechnione w Polsce komputerowe systemy księgowe tj. Symfonia oraz Optima. Każdy uczestnik kursu ma zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe.

Kurs księgowości komputerowej I-go stopnia

Kurs księgowości komputerowej II-go stopnia

Kurs prowadzenia pełnej księgowości programem OPTIMA