Szkolenia wstępne bhp online

Szkolenie wstępne bhp powinien przejść każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy w nowym zakładzie i na nowym stanowisku, a także studenci odbywający praktyki na tych stanowiskach.

Główny Inspektor Pracy w swoim stanowisku z dn. 20 kwietnia 2020r. dopuszcza w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  SARS-CoV-2 przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Szkolenia wstępne bhp mogą odbywać się w formie wykładów on-line, webinarów, e-learnigu lub samokształcenia kierowanego.

Program szkolenia wstępnego dla pracowników administracyjno-biurowych obejmuje:

 1. Istotę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bhp.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp.
 4. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 5. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych.
 6. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 7. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowisk administracyjno-biurowych.
 8. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 9. Postępowanie w razie wypadku.
 10. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kto podlega szkoleniom wstępnym bhp?

Wszystkie osoby nowozatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowiskach m.in. :

księgowych, kadrowych, asystentów, bibliotekarzy, pracowników administracji, sekretarek, recepcjonistów i innych stanowisk biurowych. Rozpoczynając pracę na w/w stanowiskach najpierw należy ukończyć szkolenie wstępne BHP.

Obecnie oferujemy szkolenia wstępne pracowników administracyjno-biurowych w formie wykładów on-line. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, obsługujących ich biur kadrowo-płacowych oraz agencji pracy tymczasowej, sprowadziliśmy formalności związane z przeprowadzaniem szkoleń bhp do niezbędnego minimum:

 1. Żeby zapisać pracownika na szkolenie on-line wystarczy podać jego e-mail.
 2. Na e-mail pracownika zostaje wysłane zaproszenie na wykład on-line w wybranym terminie.
 3. Pracownik przechodzi do wirtualnej sali szkoleniowej bezpośrednio linkiem z e-maila. Nie ma potrzeby logowania się, instalowania programów do spotkań zdalnych, czy też podawania haseł. Wystarczy komputer z aktualną przeglądarką internetową.
 4. Szkolenie prowadzone jest on-line na żywo przez inspektora bhp, który zapoznaje uczestników z materiałem wg programu szkolenia, przesyła materiały szkoleniowe, sprawdza wiedzę za pomocą testu on-line i omawia wyniki testu z uczestnikami.
 5. Dla uczestników szkolenia, którzy zdali test, wystawiane są zaświadczenia bhp i przekazywane do pracodawców w uzgodnionej formie – elektronicznej albo papierowej.

Jak zapisać pracownika na szkolenie?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub email w celu ustalenia dogodnej formy współpracy. Zapraszamy do współpracy pracodawców, agencje pracy i biura kadrowo-płacowe.