O nas

 O nas

 

PROMINET Centrum Edukacji i Biznesu w branży szkoleniowej działa od 1999 roku. Prawie 15-letnie doświadczenie pozwala nam oferować wyłącznie sprawdzone programy szkoleń, w których każdego roku bierze udział ok. 1500 osób, oraz wysokiej jakości usługi wdrożeniowe i BHP.

Szkolenia

Najważniejsza jest dla nas jakość i skuteczność naszych działań, dlatego każdy program szkoleniowy, który realizujemy, dostosowujemy do indywidualnych potrzeb danej firmy czy instytucji. Współpraca z doświadczoną kadrą – tworzoną przez osoby, które są zarówno wykwalifikowanymi pedagogami, jak również specjalistami w swoich dziedzinach – pozwala nam realizować szeroki zakres szkoleń biznesowych. Prowadzimy treningi interpersonalne i warsztaty związane z kompetencjami miękkimi, jak również kursy poruszające zagadnienia prawne, proceduralne i techniczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów organizacji.

Usługi wdrożeniowe

Przeprowadzamy skuteczne i bezpieczne projekty wdrożeniowe zintegrowanych systemów ERP, służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem. Oferujemy praktyczne i wydajne rozwiązania, dostosowane do specyfiki funkcjonowania danej organizacji. Szkolimy użytkowników poszczególnych modułów – programów z obszarów księgowych, magazynowych, sprzedażowych, kadr i płac, środków trwałych, CRM, logistycznych.

Obsługa BHP

Zapewniamy profesjonalną obsługę firm i instytucji w zakresie BHP. Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe, prowadzimy niezbędną dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami. Oferujemy również wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji , zgodnej z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kursy zawodowe

Uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach zawodowych to dobra inwestycja we własny rozwój. Dbamy bowiem o to, aby absolwenci posiedli wartościową wiedzę i umiejętności przydatne w codziennych realiach funkcjonowania na rynku. Wysoką jakość i skuteczność kursów potwierdzają zarówno sami uczestnicy, jak również pracodawcy.
 PROMINET Centrum Edukacji i Biznesu działa jako placówka kształcenia ustawicznego i jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod Nr 57/2008, a także do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.02/00030/2005.

Do współpracy w zakresie realizacji programów nauczania, opartych o podstawy programowe MEN zatrudniamy doświadczoną kadrę dydaktyczną z przygotowaniem pedagogicznym, jak i specjalistów posiadających praktyczną wiedzę fachową z dziedziny księgowości, finansów, prawa, psychologii, zarządzania i informatyki. Nasi pracownicy zapewniają miłą atmosferę i kompetentną obsługę szkoleń. Wysoki poziom zajęć uzyskujemy poprzez stałe monitorowanie jakości szkoleń i bieżącą ocenę poszczególnych projektów szkoleniowych.