Kurs kadrowo-płacowy II st.

Czas trwania i sposób jej organizacji:

Kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych.

Zajęcia są realizowane w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych 17.00-20.00 przez 9 dni.

Formy realizacji: wykłady, zajęcia ćwiczeniowe, zajęcia komputerowe.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające wykształcenie średnie oraz podstawową wiedzę z zakresu kadr i płac.

Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności z zakresu kadr i płac oraz poznanie obsługi programu kadrowo-płacowego COMARCH OPTIMA.

Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

1. Zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, opiekuńcze.

– wynagrodzenie za czas choroby – świadczenia rehabilitacyjne, macierzyńskie zasiłek opiekuńczy
2. Naliczanie wynagrodzeń z mieszanymi składnikami – ćwiczenia
3. Wynagrodzenie za urlop, za godziny nadliczbowe i nocne – ćwiczenia

– ryczałty samochodowe

– dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę

– zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia 30 – krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

– wpływ zmian warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
4. Omówienie zmian w przepisach o  ubezpieczeniach społecznych
5. Wewnątrz zakładowe regulacje prawne

– zasady tworzenia i funkcjonowania regulaminów
6. Umowy cywilno – prawne.

–  regulacje prawne
7. Ewidencjonowanie czasu pracy

– przykłady przy różnych normach czasu pracy
8. Obsługa programu do kadr i płac Comarch Optima
– Wprowadzanie danych personalnych.
– Umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Wymiar etatu i stawki zaszeregowania.
– Otwieranie, zamykanie i księgowanie list płac.
– Naliczanie wypłat, dodatków, akordów, nadgodzin, zasiłków, spłat pożyczek i t d
– Definiowanie kalendarza. Modyfikowanie planu pracy. Rozliczanie nieobecności i nadgodzin.
– Deklaracje dla Urzędu Skarbowego i ZUS. Wymiana danych z programem Płatnik.
– Schematy płatności. Współpraca z modułem OPTIMA Kasa/Bank.