Kurs Specjalista Public Relations

Kurs Specjalista Public Relations

Czas trwania i sposób organizacji kursu:

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

Zajęcia są prowadzone 2-3 razy w tygodniu w godzinach wieczornych 17.00-20.00

przez 4 tygodnie.

Formy realizacji: Szkolenie ma przede wszystkim charakter warsztatowy (ćwiczenia, gra, case study, przykład) poprzez analizę do wniosków i planu działania.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające wykształcenie średnie, mające ukończone 18 lat.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu PR.

Cele kształcenia:

Celem  kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, opracowywania, wdrażania strategii PR dla swojej firmy i jej produktów.

Uczestnicy kursu nauczą się m.in.:

  • jak stworzyć swoje miejsce pracy, aby skutecznie realizować PR,
  • budować strategię PR, czyli działać planowo,
  • budować komunikaty prasowe,
  • nawiązać i utrzymać relacje z mediami,
  • poznają narzędzia i zasady komunikacji PR,
  • zbierania informacji oraz dowiedzą się jak je wykorzystać.

 

Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

1.  Public Relations – podstawowe definicje, cele i działania

2. Budowanie strategii PR i jej skuteczne wdrażanie

–         Dostosowanie narzędzi PR do sytuacji i polityki firmy

–         Wizerunek i wiarygodność firmy, władz i produktu

–         Formy, obszary i strategie sponsoringu

–         Case study – analiza komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy

–         Tworzenie działu public relations w firmie

3. Skuteczne komunikowanie się firmy z otoczeniem

–         Zasady współpracy z mediami i formułowanie przekazu korzystnego dla firmy i marki

–         Warsztat pisania tekstów PR,

–         Organizacja spotkań i konferencji prasowych

–         Wykorzystanie narzędzi PR w Internecie

4. Komunikacja i wywieranie wpływu

–         Perswazyjne aspekty komunikacji – ćwiczenie umiejętności nawiązywania współpracy

–         Autoprezentacja

–         Komunikacja werbalna i niewerbalna, elementy mowy ciała

–         Etapy i techniki  prowadzenia rozmów z klientami

–         Ćwiczenie asertywnych reakcji  na zachowania napastliwe i roszczeniowe

–         Motywowanie do współpracy – wykorzystanie wartości, potrzeb i interesów klienta

–         Umiejętność prezentowania produktu/  usług firmy

5. Podsumowanie

–         Znaczenie media relations dla komunikacji

–         Etyka  i kodeks postępowania zawodowego PR

–         Różnice w  przekazie czyli jak prawidłowo i skutecznie wykorzystać różne media do prezentacji firmy i jej polityki