Księgowość organizacji pozarządowych (NGO)

kurs ksiegowosci NGO

Księgowość w organizacjach pozarządowych (NGO)

Cel kursu:

Poznanie podstaw prowadzenia księgowości organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia obowiązków wynikających z aktów prawnych regulujących prowadzenie rachunkowości NGO, takich jak wyodrębnienie dokumentacji projektów realizowanych ze środków publicznych, sprawozdawczości związanej z tymi projektami oraz obowiązków podatkowych NGO.

Czas trwania i sposób organizacji kursu:

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

Zajęcia są realizowane w formie wykładu , ćwiczeń oraz warsztatów.

Kurs skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Wrocławia, a także do pracowników biur rachunkowych i księgowych pracujących na ich rzecz oraz osób zainteresowanych praktycznym poznaniem księgowości NGO.

PROGRAM KURSU:

 1. Podstawy formalno – prawne prowadzenia rachunkowości
 2. Omówienie zagadnień ustawy o rachunkowości za szczególnym uwzględnieniem wyodrębniania dokumentacji i ewidencji finansowo – księgowej na potrzeby realizacji projektów dotowanych ze środków publicznych
 3. Zasady i polityka rachunkowości – plan kont
 4. Zwolnienia podatkowe w ustawie o podatku od osób prawnych i zwolnienia podatkowe w ustawie o podatku od osób fizycznych
 5. Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym występujące w organizacjach pozarządowych
 6. Przychody organizacji pozarządowych (dotacje, darowizny, składki, zbiórki publiczne, działalność statutowa odpłatna)
 7. Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych
 8. Podatek VAT a odpłatna działalność statutowa i działalność gospodarcza
 9. Prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla realizacji zadania publicznego z dotacji uzyskanej na podstawie ustawy o pożytku
 10. Typowe nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości – studium przypadków
 11. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem pełnej dokumentacji księgowej.