Szkolenie Płatnik ZUS

Kurs obsługi programu Płatnik ZUS

CEL KURSU:

– błyskawiczne opanowanie obsługi programu Płatnik ZUS w wersji 9.01.001.A

CZAS TRWANIA:

4 godziny

CO UMOŻLIWIA KURS:

Uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu przesyłania danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za  pomocą programu Płatnik. Przećwiczenie obsługi programu Płatnik dla różnych form prawnych przedsiębiorstw.
Kurs jest prowadzony w formie warsztatów, podczas których każdy uczestnik zakłada w programie Płatnik przykładowych płatników składek, a następnie wprowadza i wysyła deklaracje osób ubezpieczonych oraz ćwiczy ich przesyłanie do ZUS.

PROGRAM KURSU obejmuje m.in.:

 1. Zapoznanie z menu programu oraz omówienie funkcji programu Płatnik ZUS w wersji 9.01.001.A
 2. Zakładanie kartoteki płatnika – organizacji pozarządowej. Weryfikacja danych płatnika.
 3. Wprowadzanie i weryfikacja danych osób ubezpieczonych
 4. Parametry i wskaźniki do ustalenia wysokości składek
 5. Stawki procentowe składek ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i wypadkowych
 6. Ustalenie i wprowadzenie kwot na fundusz pracy
 7. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ZPA , ZUA , ZZA , ZFA
 8. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych w programie
 9. Wypełnianie dokumentów rozliczeniowych RCA , RZA , DRA, RSA
 10. Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 11. Przesyłanie zestawów danych do ZUS