Kurs Doradcy Personalnego II st.

Kurs Doradcy Personalnego II st. (poziom zaawansowany)

CEL KURSU:

– Poznanie narzędzi umożliwiających wspieranie rozwoju pracowników
– Nabycie umiejętności oraz narzędzi rozwiązywania problemów w oparciu o analizę relacji w systemie organizacji
– Wzmacnianie własnych mocnych stron na stanowisku pracy ( analiza własnej ścieżki kariery oraz planowanie zmian w odniesieniu do celów strategicznych firmy)
– Wykorzystywanie zaawansowanych technik oceniania

CZAS TRWANIA:
– 30 godzin
Kurs odbywa się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych od 17.00 do 20.00.
CO UMOŻLIWIA KURS:
– Podniesienie kwalifikacji doradcy personalnego, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
PROGRAM KURSU obejmuje m.in.:

1. Stres w organizacji – sposoby pracy ze zmęczeniem i wypaleniem zawodowym.
·    Znaczenie i fazy stresu w firmie.
·    Jak przeciwdziałac wypaleniu zawodowemu.
·    Sposoby pracy ze stresem indywidaulenego pracownika
2. Coaching i mentoring jako metody rozwoju siebie i pracowników.
·    Czym  jest , a czym nie jest coaching
·    Rodzaje coachingu
·    Podstawowe interwencje podczas coachingu
Etyka coacha
3. Assesment Centre – Development Centre – jako zaawansowane techniki oceniania.
·    Cele i etapy procedury Development Centre
Rodzaje charakterystyk  gromadzonych po procedurze
4. Systemowe podejście do rozwiązywania problemów w organizacji – analiza problemowa.
·    Podstawy myslenia i działania systemowego
Podstawowe narzędzia systemowej analizy problemów
5. Rola inteligencji emocjonalnej w skutecznym zarządzaniu sobą i innymi.
Znaczenie i zastosowanie IE w nowoczesnym podejściu do pracowników
6. Podstawowe kompetencje pracownika  działu human resources.
·    Katalog kompetencji
Praca  nad ich rozwojem

Kurs prowadzony jest metodą aktywizującą uczestników.
Jest oparty na przykładach zbliżonych do rzeczywistych zadań służb personalnych w firmach.