Rozliczanie wynagrodzeń – webinarium

CZAS TRWANIA :

9 godz. – 3 spotkania on-line na żywo w godz. od 17.00 do 20.00

CEL :

Zapoznanie i aktualizacja wiadomości na temat rozliczania wynagrodzeń i obowiązków płatników

PROGRAM WEBINARIUM:

 1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy (systemy wynagrodzeń, składniki i rodzaje wynagrodzeń, potrącenia obowiązkowe i dobrowolne).
 2. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych.
 3. Ubezpieczenia w wynagrodzeniach (obowiązkowe i dobrowolne składki ubezpieczeniowe, zwolnienia ze składek, obowiązki dokumentacyjne i płatnicze płatnika składek).
 4. Podatek dochodowy od fizycznych w wynagrodzeniach (podstawa podatkowa, kwota wolna od podatku, koszty uzyskania przychodu w umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych, składniki wynagrodzenia zwolnione z podatku, obowiązki dokumentacyjne i płatnicze płatnika podatku).
 5. Lista płac – ćwiczenia.
 6. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 7. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych – ujęcie składkowe i podatkowe
 8. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno – prawnych. Rozliczenia z ZUS-em. Rozliczenia z urzędem skarbowym

INFORMACJE :

–         tel. 609 027 508 ,  tel. 71 372 47 31,   e-mail : biuro @ prominet .pl

ZAPISY:

 1. Zapisz się na stronie:  rejestracja : Rozliczanie wynagrodzeń
 2. Otrzymasz e-mailem kartę zgłoszenia i formularz opłaty za kurs (wystawiamy faktury VAT) 
 3. Po dokonaniu wpłaty otrzymasz w e-mailu link z dostępem do kursu. Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego oprogramowania, by uczestniczyć w spotkaniu on-line na żywo, wystarczy otworzyć link w przeglądarce.