Animator Zabaw

Szkolenie: Animator Zabaw

Cel szkolenia: 

Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia zabaw.  Uczestnicy poznają metodykę zabaw integracyjnych oraz podstawowe narzędzia komunikacyjne animatora – słuchanie, zadawanie pytań, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań.

Forma szkolenia:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Szkolenie jest urozmaicone przykładami i aktywną pracą uczestników w odniesieniu do ich przykładów.

Program szkolenia:

1. Podstawy animacji.

-Kim jest animator zabaw – określenie kompetencji i cech animatora zabawy – praca w podgrupach.

-Jakie zasoby, kompetencje już mam, a jakie chciałabym rozwinąć. Autorefleksja. Praca własna. Przedstawienie grupie.

2. Gry i zabawy.

-Gry i zabawy dotyczące posiadanej wiedzy i umiejętności.

-Zabawa integracyjna „Łowca autografów”.

-Stworzenie listy zabaw integracyjnych na zapoznanie się uczestników.

-Gra „Wrzuć strach do kapelusza” – Czego się boją uczestnicy zabaw i jak poprawić poczucie bezpieczeństwa na zajęciach prowadzonych przez animatorów.

-Zabawa integracyjna „Kto tak samo jak ja”.

-Zabawy: – „Witam CiꔄŚpiewanki”„Ustawienie grupy wg kryterium”

-„Pożegnanie z piłką” – udzielenie informacji co było dla mnie ważne na zajęciach i jak mogę te doświadczenia wykorzystać w pracy.

-Zajęcia taneczne i plastyczne

3. Komunikacja i autoprezentacja.

-Komunikacja niewerbalna – mowa ciała.

-Komunikacja werbalna.

-Autoprezentacja.

-Wystąpienia publiczne.

-Formy i sposoby komunikacji z grupą.