Kurs Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Kurs Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Czas trwania i sposób organizacji kursu:

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

Zajęcia są prowadzone 2-3 razy w tygodniu w godzinach wieczornych 17.00-20.00

przez 4 tygodnie.

Formy realizacji: Szkolenie ma przede wszystkim charakter warsztatowy (ćwiczenia, gra, case study, przykład) poprzez analizę do wniosków i planu działania.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające wykształcenie średnie, mające ukończone 18 lat.

Kurs adresowany jest do osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie marketingu.

Cele kształcenia:

Celem  kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • opracowywania i koordynowania strategii i planów marketingowych,
 • doskonalenia  procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie,
 • tworzenia możliwości rynkowych dla nowych i już istniejących towarów i usług,
 • nawiązywania  i podtrzymywania kontaktów z kluczowymi klientami
 • prowadzenia dyskusji i negocjacji oraz analizy danych marketingowych.

Uczestnicy kursu nauczą się m.in.:

 • Jak zorganizować marketing w firmie?
 • Jak zbudować strategie marketingową dla przedsiębiorstwa?
 • Jakie znaczenie ma wizerunek dla celów sprzedażowych?
 • Co wpływa na podjęcie przez konsumenta decyzji o zakupie?
 • Jak ustalać metody marketingu pod kątem klienta?
 • Jak wykorzystywać możliwości jakie dają portale społecznościowe ?
 • Jak się wykreować?

 

Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych:

1. Pojęcie marketingu – potrzebne definicje

2. Wizerunek i wiarygodność firmy i produktu

–         Czynniki tworzące wizerunek firmy na rynku

–         Znaczenie wizerunku dla realizacji celów sprzedaży

–         Rola pracownika w tworzeniu wizerunku

–         Wdrażanie strategii budowania wizerunku firmy

3. Strategia marketingowa firmy

–         Budowanie strategii marketingu  z uwzględnieniem: produktu, ceny, kanałów dystrybucji, grupy odbiorców

–         Analiza SWOT firmy ( analiza sił i słabości, szans i zagrożeń firmy)

–         Opracowanie propozycji strategii marketingowej (ćwiczenia, opis przypadku, dyskusja)

4. Komunikacja i wywieranie wpływu

–         Budowanie zaufania w relacjach marketingowych

–         Typy zachowań klientów

–         Komunikacja werbalna i niewerbalna, elementy mowy ciała

5. Badania marketingowe

–         Ustalanie metod marketingu pod kątem klienta

–         Rodzaje badań marketingowych

–         Badania preferencji odbiorców

–         System wywiadu marketingowego

–         Wykorzystanie analiz strategicznych firmy i rynku

6. Tradycyjne narzędzia marketingu

–         Komunikacja marketingowa

–         Promocja

–         Produkt, marka, cena

–         Dystrybucja

–         Tworzenie wizerunku produktu

–         Marketing internetowy

7. PR jako element strategii marketingu firmy

–         Zasady współpracy z mediami

–         Skuteczne komunikowanie się z otoczeniem firmy

8. Psychologia zachowań i decyzje konsumentów ????

–         Psychologia zachowań konsumenckich

–         Konsument w działaniu – uczenie się , pamięć , postawy

–         Proces podejmowania decyzji „zakupowych”

–         Rola emocji w podejmowaniu decyzji zakupu

–         Reakcje klienta na zabiegi marketingowe

–         Dlaczego Klienci odchodzą

9. Pozycjonowanie oferty handlowej i segmentacja rynku

–         Segmentacja a ocena rentowności

–         Gdzie zamierzamy szukać nowych klientów ?

–         Co chcemy sprzedawać ?

Ćwiczenie ( opis sytuacyjny, projektowanie), dyskusja

10. Zasady budowania planu marketingowego

–         Określanie celu

–         Prognozy i plany

–         Metody pozyskiwania informacji wewnętrznej i z otoczenia rynkowego

11. Prezentacja planu marketingowego

–         Budżet i kontrola realizacji

–         Sposoby prezentacji