Bezpłatne kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych prowadzone są kursy i szkolenia mające na celu uzupełnienie luk edukacyjnych i otworzenie nowych szans na znalezienie pracy.

Szkolenia kierowane są do osób chcących uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

Prawo do bezpłatnych szkoleń przysługuje w szczególności osobom, które:

-utraciły zdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie

-muszą się przekwalifikować w związku z brakiem propozycji zatrudnienia odpowiedniego do posiadanych kwalifikacji

-nie mają kwalifikacji wymaganych przez potencjalnych pracodawców.

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kursach jest w całości finansowane z funduszu PFRON.

Prawo do  skorzystania z bezpłatnych kursów mają osoby:

1. Posiadające status osoby niepełnosprawnej

2. Poszukujące pracy

3. Zarejestrowane w Urzędzie Pracy

4. Mieszkające we Wrocławiu

a także osoby będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Zakres tematyczny

Jak dotąd wśród organizowanych przez nas szkoleń największym zainteresowaniem ze strony osób niepełnosprawnych cieszą się:

– podstawowe i środniozaawansowane kursy komputerowe z zakresu wykorzystania programów biurowych takich jak : Word, Excel, Access i Power Point

– kursy nadające kwalifikacje zawodowe i przygotowujące do pracy w kadrach i płacach , księgowości, dziale personalnym, dziale handlowym

– szkolenia obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach takich jak  : Płatnik ZUS,  Symfonia F-K , System Optima.

Kursy odbywają się we Wrocławiu w godzinach popołudniowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 71 341 02 38