Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP?

Każdy pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Dlatego właśnie szkolenia BHP w zakładzie pracy powinny być regularnie powtarzane

 

Celem okresowych szkoleń BHP jest przypomnienie oraz ugruntowanie wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tej kwestii. Ich częstotliwość jest uzależniona od rodzaju i warunków pracy, określa ją rozporządzenie Ministra […]

Jak rozliczać koszty szkolenia pracowników?

Aby pracownik przynosił zyski firmie, w której pracuje, powinien na bieżąco podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Niewątpliwie bardzo istotne jest doświadczenie, które nabywa z biegiem lat, jednak w wielu zawodach niezbędne są również specjalistyczne kursy i szkolenia. W jaki sposób rozliczać wydatki związane z dokształcaniem naszych pracowników?

 

Koszt szkolenia kosztem […]

Bezpłatne kursy dla niepełnosprawnych

Bezpłatne kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych prowadzone są kursy i szkolenia mające na celu uzupełnienie luk edukacyjnych i otworzenie nowych szans na znalezienie pracy.

Szkolenia kierowane są do osób chcących uzyskać lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

Prawo do bezpłatnych szkoleń przysługuje w szczególności osobom, które:

-utraciły zdolność […]

Bezpłatne kursy komputerowe dla osób bezrobotnych we Wrocławiu

Kursy komputerowe dla osób bezrobotnych we Wrocławiu

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą się starać o bezpłatne kursy komputerowe finansowane ze środków Urzędów Pracy, takie jak:

– kurs podstawowy obsługi komputera
– kurs oprogramowania biurowego Word i Excel
– kurs średnio zaawansowany Excel, Access i Power Point.
– kurs projektanta stron www

W tym celu należy się udać do […]