WYDAWANIE ŚWIADECTWA PRACY PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM NA UMOWY TERMINOWE

Już od ponad roku ( 21 marca 2011 r.) zmienione zostały zasady dotyczące wydawania świadectwa pracy pracownikom zatrudnionym na umowy terminowe tj. na umowę o pracę  na czas określony, umowę na czas wykonywania określonej pracy, umowę na zastępstwo, umowę na okres próbny.

Przypominam ,że według tych zasad pracownikowi który pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie kilku umów terminowych, pracodawca może wydać zbiorcze świadectwo pracy obejmujące wszystkie te zakończone umowy z okresu 24 miesięcy tzn.  w przypadku zatrudnienia na podstawie kolejnych umów terminowych wystarczy wydawać świadectwo z takich umów tylko raz na 24 miesiące.

Jeżeli jednak  pracownik zażąda wydania świadectwa pracy wcześniej – pracodawca musi zastosować się do jego wniosku i wydać mu świadectwo przed upływem 24 miesięcy.

Uwaga!

Nowe przepisy dotyczą tylko umów terminowych, a więc jeśli strony zawierają umowę na czas nieokreślony to świadectwo pracy wydaje się dopiero po jej zakończeniu.